Hromosvody | Vyhřivání okapů | Vyškové práce | Fakta | Prevence | Naše práce | Napište nám | Kontakt

 

 

Způsoby ochrany v době bouřky

 

Ochrana osob

I když přímý zásah člověka bleskem je jevem dosti neobvyklým, končívá často tragicky a proto je dobré chovat se za bouřky rozumně:

Za bouřky je lépe přerušit některé činnosti a vyhledat spolehlivý úkryt. Obzvláště nebezpečný je například pobyt ve volné přírodě, zejména na horách a na otevřených a vyvýšených místech, koupání, windsurfing, plavba v loďce, golf, ... Dále není bezpečné telefonovat, pracovat s elektrickými a plynovými spotřebiči, ... Ačkoliv za bouřky většinou dobře fouká, není vhodné ani pouštění draků.
Dobrou ochranu před bleskem poskytují budovy. Nejbezpečnější jsou velké budovy s ocelovou či železobetonovou konstrukcí, respektive veškeré stavby dobře chráněné hromosvodem, případně i velká prostorná stavení bez hromosvodu. Zcela nevhodným úkrytem jsou malá stavení bez hromosvodu, například kůlny, ale i velká stavení s porušenou statikou (např zpustlé polorozpadlé kostely), neboť úder blesku může způsobit další narušení zdiva a hrozí zřícení. Uvnitř budov se zdržujte raději na suchém místě a dále od kamen, vodovodu, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Zavřete okna a vypněte televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka.
Jste-li venku bez možnosti úkrytu v blízké budově, nezůstávejte na kopcích a holých pláních a neschovávejte se pod osamělými stromy či pod převisy nízkých skal. Poměrně bezpečnými místy jsou husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně, městské ulice. Zastihne-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, je nejlépe přečkat ji v podřepu s nohama u sebe.
Pokud jedete v automobilu, zůstaňte uvnitř, dveře i okna nechte zavřená a nemusíte se blesku obávat. Plechová karoserie vám poskytuje spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru dávejte spíše pozor na padající stromy či větve.
První pomoc při úrazech bleskem je táž jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření.

 

 

Ochrana budov

Tou nejlepší ochranou objektu je samozřejmě montáž jakéhokoliv bleskosvodu ať už klasického, nebo aktivního. Důležité je, aby montáž takového zařízení prováděla k tomu způsobilá firma a ne nějaký strejda od vedle, který o tom nemá ani tušení.

 

 

Ochrana majetku

Při ochraně majetku máme na mysli hlavně ochranu elektrických spotřebičů. Spousta lidí se mylně domnívá, že pokud mají namontovaný bleskosvod, tak jsou automaticky chráněny i el. spotřebiče. Jde o mylnou představu. Už jsme viděli několik případu u rodinných i činžovních domu, kdy po úderu do objektu vyhořelo vše od ledničky až po počítač. Při bouřce proto podnikněte následující preventivní kroky:

1) Vypojte TV anténu ze zásuvky

2) Vypojte z el. zdroje všechny spotřebiče, které jsou v tzv. aktivním stavu např. televize, videa, ledničky, PC se zdrojem ATX…

3) V případě, že máte v PC modem vypojte telefonní kabel z modemu (z faxu taky)

Nejednodušším řešením je prostě vypnout po dobu bouřky pojistky. Zajímavou alternativou může být montáž tzv. přepěťových ochran. Nejedná se o 100% řešení ochrany spotřebičů, ale podstatně snižuje možnost poškození zařízení. V oblasti počítačů poskytuje záložní zdroje i přepěťové ochrany firma APC.

 

Aktuální monitor bouřkové aktivity nad uzemím ČR

 

(aktualizace každých 10 minut)


www.bleskosvody.com